Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika

w Miliczu

Artykuły

XV EDYCJA PONADREGIONALNEGO KONKURSU „ POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

W dniu 06.11.2015 r. w Gimnazjum odbędzie się etap szkolny konkursu „ POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”. Osoby, które chciałyby wziąć udział w eliminacjach szkolnych proszone są o zgłaszanie się do p. Magdaleny Dzielickiej.

 CELE KONKURSU:

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski.

2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.

3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.

4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

5. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.

6. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.

7. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

8. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w

najbliższym otoczeniu.

9. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków.

10. Nauka umiejętności interpretowania mapy.

11. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.

12. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków

krajobrazowych.

Daty poszczególnych etapów:

1 etap – 6 listopada 2015 r., godz. 10 00

2 etap – 11 grudnia 2015 r., godz. 10 00

3 etap – 15 stycznia 2016 r., godz. 10 00

4 etap – 18 marca 2016 r., godz. 10 00

5 etap – 6-10 czerwiec 2016 r.,

(Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie)

 LITERATURA:

1. Podstawa programowa z komentarzami, Tom 5 Edukacja przyrodnicza, MEN, Warszawa,

2. Broszury i informatory dotyczące parków krajobrazowych,

3. Popularne przewodniki do oznaczania gatunków grzybów, roślin i zwierząt,

4. Do etapu 4 – kompendium wiedzy o parkach krajobrazowych danego województwa,

przygotowane przez organizatora wojewódzkiego (drużyny uzyskują je po 3 etapie),

5. Do etapu 5 – kompendium wiedzy o parkach krajobrazowych przygotowane

przez organizatora ogólnopolskiego (drużyny uzyskują je po 4 etapie).

6. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do biologii i geografii rekomendowane przez MEN

wydawnictw NOWA ERA, WSiP i OPERON.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w regulaminie

konkursu.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.